ỏ hà nội có dịch vụ nào cung cấp giáo viên bản ngữ uy tín ?

mình có nhu cầu cần một số giáo viên tiếng anh bản ngữ, mình cũng đã tuyển một số người nước ngoài nhưng qua phỏng vấn và thử việc thì họ chua đáp ứng được ma mat nhiều thơi gian cua mình quá .không biết có dịch vụ nào làm công việc cung câp giáo viên chất lương không ? bạn nào biết và có kinh nghiệm, tư vấn cho... hiển thị thêm mình có nhu cầu cần một số giáo viên tiếng anh bản ngữ, mình cũng đã tuyển một số người nước ngoài nhưng qua phỏng vấn và thử việc thì họ chua đáp ứng được ma mat nhiều thơi gian cua mình quá .không biết có dịch vụ nào làm công việc cung câp giáo viên chất lương không ? bạn nào biết và có kinh nghiệm, tư vấn cho mình với.
minh cảm ơn các bạn trước
12 câu trả lời 12