Bỗng nhiên "bị" cầu hôn, thì bạn sẽ làm như thế nào ? Mời tất cả cùng chia sẻ ạ....?

Tôi và anh quen nhau trong một lần tôi nằm viện điều trị, anh khi ấy còn là bác sĩ thực tập. Nhưng cả hai chỉ là bạn bè không hơn không kém [ít ra đối với tôi _ anh như là một người anh !] Cách đây hai tháng, tôi lại nằm viện một thời gian khá lâu, tôi và anh có dịp gặp nhau nhiều hơn, trao đổi, chia sẻ nhiều,... hiển thị thêm Tôi và anh quen nhau trong một lần tôi nằm viện điều trị, anh khi ấy còn là bác sĩ thực tập. Nhưng cả hai chỉ là bạn bè không hơn không kém [ít ra đối với tôi _ anh như là một người anh !]
Cách đây hai tháng, tôi lại nằm viện một thời gian khá lâu, tôi và anh có dịp gặp nhau nhiều hơn, trao đổi, chia sẻ nhiều, nhưng đối với tôi anh cũng chỉ là một người bạn, một người anh nên tôi ko suy nghĩ nhiều những lời anh nói ví dụ như nhớ hay thích tôi.
Vậy mà sáng any, buồn buồn hẹn nhau uống cà phê thì anh lại nói chuyện có vẻ khác rồi bất ngờ cầu hôn tôi...
Tôi bất ngờ quá nên lúng túng rồi nói có việc về trước... anh ấy điện thoại nhưng tôi không dám bắt máy, vì ko biết nói gì...
Theo bạn bây giờ, bạn sẽ nói và làm gì tiếp theo để giữ được tình bạn tốt này ?
19 câu trả lời 19