Mình muốn hỏi là làm thế nào cho được ảnh vào mp3 khi mở bài hát lên là có hình ảnh?

mình thấy khi mà mình mở một bài hát nào đó mình lại thấy hình ảnh của người ta ở đó,mình không biết làm thế nào để cho hỉnh ảnh vào được đó,mong các bạn chỉ giáo,
1 câu trả lời 1