Tác dụng phụ của glucosamin?

tôi đang uống glucosamin, không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc mà bị nóng ( nổi mụn nhiều, lở miệng...), vì tôi tìm hiểu thì không thấy thuốc có tác dụng phụ này. vậy có ai bị giống tôi không? có phải do glucosamin không? vì ít nhất có 2 người đang uống thuốc này cũng nói có tình trạng này
3 câu trả lời 3