Ai bán sk tôi xjn mua??????

Lại nằm viện, lại uống thuốc, lại tiêm lại chích,...lại đau...Chán kinh khủng!!!!!!!!!!!
Ai làm ơn bán cho tôi sk đi?????????????
8 câu trả lời 8