Cứu em với các bác ưi?

ai giúp em làm cái đề này với ngày kia em phải nộp rồi thak các bác rất nhìu. biện luạn câu nói sau " trong mắt người khác bạn có thể thất bại vài ba lần nhưng đối với bản thân bạn không được phép trở nên mềm yếu vì đó chính... hiển thị thêm ai giúp em làm cái đề này với ngày kia em phải nộp rồi thak các bác rất nhìu.
biện luạn câu nói sau " trong mắt người khác bạn có thể thất bại vài ba lần nhưng đối với bản thân bạn không được phép trở nên mềm yếu vì đó chính là sự thất bại thảm hại nhất" nội dung câu nói trên là gì
3 câu trả lời 3