Xin nick cf can xin nick cf pro?

có ai ko chơi CF nữa cho em xin 1nick có khẩu gating gun sáu lòng xin chơi zom nếu ko thì chỉ xin khẩu nào mà co độ chuẩn xác cao hoăc AWN nhắm hoặc vài báu vật khỏe chút bác nào co nick thì cho em xin.địa chỉ gmail của em là buiheip8@gmail.com xin cảm ơn
14 câu trả lời 14