Nguyên nhân gây tắc đường thêm trầm trọng tại các TP lớn?

+ Theo bạn các nguyên nhân nào sau đây là chính yếu: 1. Do ý thức của người dân kém 2. Do cơ sở hạ tầng chưa phát triển kịp với tốc đọ tăng trưởng của phương tiện. 3 Do quản lý, điều hành của các ngành chức năng kém. 4.Ý kiến khác (nêu lý do) Theo tôi có thể kết hợp nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất... hiển thị thêm + Theo bạn các nguyên nhân nào sau đây là chính yếu:
1. Do ý thức của người dân kém
2. Do cơ sở hạ tầng chưa phát triển kịp với tốc đọ tăng trưởng của phương tiện.
3 Do quản lý, điều hành của các ngành chức năng kém.
4.Ý kiến khác (nêu lý do)

Theo tôi có thể kết hợp nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức của người tham gia giao thông!
Tôi ở TP Nha Trang, một thành phố nhỏ không có đông dân cư, thế mà có lúc vẫn bị tắc đường. Gần bùng binh Mã vòng có gác chắn đầu đường Lê Hồng Phong, lúc có tàu lửa ra vào ga, khi có tàu đến và chờ tàu thì người bên làn đường bên phải lại lấn tuyến, và chiều ngược lại cũng thế, ai cũng muốn vượt lên hết, không dừng đúng phần đường của mình Hậu quả tắc đường là tất yếu! Thế thì chúng ta cứ tuân thủ Luật, dừng đỗ đúng chỗ thì sẽ kkác đi nhiều!

ÔI hai chữ Ý THỨC bao giờ mới có được như ý !
4 câu trả lời 4