Tại sao!! tai sao, con trai thích con gái,,?

theo định luật tự nhiên
Tại sao con trai lai thích con gái ????
hii hii cám ơn các bạn trước
19 câu trả lời 19