Dậu mùng tơi đó đã phải là cản trở lớn nhất giữa a và cô hàng xóm chưa ....?

Hay còn có nguyên nhân sâu xa bên trong mà khiến a chỉ dám ngó nhìn ...?
Cập nhật: Egale2 , hai trái tim nhút nhát đó đã có thể sưởi ấm cho nhau nếu như nàng biết nở nụ cười phát tín hiệu ........... khoảng cách chỉ là cái dậu mùng tơi rất gần mà cũng thật là xa ''vì có gần không đi thì cũng chẳng bao giờ đến '' các bạn cùng nghe lại bài hát nha... hiển thị thêm Egale2 , hai trái tim nhút nhát đó đã có thể sưởi ấm cho nhau nếu như nàng biết nở nụ cười phát tín hiệu ........... khoảng cách chỉ là cái dậu mùng tơi rất gần mà cũng thật là xa ''vì có gần không đi thì cũng chẳng bao giờ đến '' các bạn cùng nghe lại bài hát nha .....
http://www.youtube.com/watch?v=JojjcLjsp...
Cập nhật 2: Hawashen là lý do để chàng lân la làm quen .......haha, tớ sẽ hàng ngày qua vặt mồng tơi tới khi không còn cái dậu nữa , khi đó thì nhà nhà cũng là nhà tôi rồi .

13 câu trả lời 13