Đi nhậu bà con ơi! (Có đụng tới ai thì thông cảm nha bà con!)?

Hôm nay Lê rủ anh Tư Làm vài xị rượu cho ngừ lân lân Vài ly thấy đã sần sần Mời thêm anh Bợm vao sân chơi cùng Mới vào Bợm củng run run Vô vài ly rượu như trùn phải vôi Này thì đệ nhất là tôi Ai xưng đệ nhị chắc rồi... lớn gan "Ai kêu tui đó?"... là Tàn Đi ngang qua ngỏ, quay ngang đi... hiển thị thêm Hôm nay Lê rủ anh Tư
Làm vài xị rượu cho ngừ lân lân
Vài ly thấy đã sần sần
Mời thêm anh Bợm vao sân chơi cùng

Mới vào Bợm củng run run
Vô vài ly rượu như trùn phải vôi
Này thì đệ nhất là tôi
Ai xưng đệ nhị chắc rồi... lớn gan

"Ai kêu tui đó?"... là Tàn
Đi ngang qua ngỏ, quay ngang đi vào
Tàn tui đệ nhị rồi sao?
Bợm ơi bớt giởn, vô nào anh Tư

Nguyên Phong chu mỏ ngần ngừ
Mấy ông sao nhậu thiếu ngừ không kêu?
Lê nhìn: Ai muốn làm liều
Xin nhào vô thử xuất chiêu xem nào

Rượu vào ai củng nhao nhao
Người thì ca hát, kẻ vào Thơ Ca
Ai ơi bốn bể là nhà
Một lần hội ngộ như là anh em

Nhậu say tất có lèm bèm
Nguyên Phong khoe vợ Tư thời nguýt môi
Móc phone kêu vợ làm mồi
A lô Thoa Dịu cho dồi mắm tôm

Bổng nghe bên đó ôm xồm
"Suốt ngày ăn nhậu xe ôm chi kì"
Hai hàng nước mắt lâm li
Tư chịu không nổi thôi thì về ngay

Còn đây mấy cái lưng dài
Bợm thời lúc lắc, Tàn thời đung đưa
Lê kêu nhậu thế là vừa
Xong thôi mấy cậu cho vừa mấy em

Ông nào mà vẩn thấy thèm
Mau về với vợ thử xem thế nào
Vợ nhà thủ sẳn con dao
Chuyến này thôi chết.....

Ai tiếp nào bà con!....................
11 câu trả lời 11