Khi bạn được mọi người thương yêu , có nghĩa là bạn đã được Đấng Tạo Hóa thể hiện tình yêu qua mọi người ?

Nghe nhạc các bạn nhé :
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=EXkCmDw...
Cảm ơn trước các bạn đồng tham gia câu hỏi .
Thân mến
Cập nhật: Chào @ Như Phẩm thân mến ! Trong kinh Lăng Già Tâm Ấn , Phật thuyết với Bồ tát Đại Huệ có nói : " Ta là Tối Thắng nhân ( người Tối Thắng ), Bồ Tát là Tối Thắng tử ( con Tối Thắng ) Tuy không nói Đấng Tối Thắng , nhưng có con của Tối Thắng bạn ạ . Chứng bản ngã thật tánh chỉ là tầng thứ nhất , bạn còn phải đến một... hiển thị thêm Chào @ Như Phẩm thân mến ! Trong kinh Lăng Già Tâm Ấn , Phật thuyết với Bồ tát Đại Huệ có nói : " Ta là Tối Thắng nhân ( người Tối Thắng ), Bồ Tát là Tối Thắng tử ( con Tối Thắng ) Tuy không nói Đấng Tối Thắng , nhưng có con của Tối Thắng bạn ạ . Chứng bản ngã thật tánh chỉ là tầng thứ nhất , bạn còn phải đến một tầng Bát Nhã Ba la mật thâm sâu ... Để hiểu Đấng Tối Thắng sao bằng nội chứng rốt ráo bạn nhỉ ?
Thân mến
Cập nhật 2: Chào @ Ahuongduong ! Bài thơ hay lắm , Thượng Đế đến ở nhà ta . Tâm hồn sạch sẽ , bụi tà không vương !
Thân mến
Cập nhật 3: Chào @ Ahuongduong ! Bài thơ hay lắm , Thượng Đế đến ở nhà ta . Tâm hồn sạch sẽ , bụi tà không vương !
Thân mến
Cập nhật 4: Bạn @ Như Phẩm thân mến ! chiến thắng vô minh đích thị là Mù lòa vô tri ấy phải chăng ? như vậy thì chiến thắng chi ở đây bạn nhỉ ? Có Cha Mẹ mới có con là Tối Thắng tử chứ ?
Cảm ơn bạn đã cho ý kiến .
Thân mến
Cập nhật 5: @ Tiên sinh VY à ! Xưa có nói " Thiên Địa bất nhân vi nhân sinh như sô Cẩu " thêm nữa " Thánh Nhân vi nhân sinh vô tình " Nay khác rồi , Trời đất yêu thương Ta qua tình yêu của muôn người vậy .
Thân mến
Cập nhật 6: Mình thật cô đơn buồn tủi, các bạn âm thầm gửi sao mà không chia sẻ. Biết nói cùng ai đây.!!!
Cập nhật 7: Chào @ Bikada ! Đây lại trở thành một nghi vấn cho bạn rồi đó , từ nay hãy luôn nhớ nghĩ về nó bạn nhé . Rồi có một ngày ...bạn Chợt thấu tỏ và minh chứng vấn nạn của chính mình . Bạn thấy rõ ràng ý nghĩa và mục đích sự sống làm người của chính mình .
Thân mến
Cập nhật 8: Chào @ Mây Trắng ! Bao giờ bạn cũng có cách giải quyết vấn đề tế nhị và ôn nhu , nhưng rất rõ ràng minh bạch cho một cái Tôi ( Tiểu ngã ) để hòa nhập vào Đại ngã ...Như dòng chảy phải hòa vào biển cả trong an lạc yêu thương ...Tuy không nói về Đại Ngã nhưng bạn đã nói rồi vậy , bằng hình ảnh sinh động mà chúng ta... hiển thị thêm Chào @ Mây Trắng ! Bao giờ bạn cũng có cách giải quyết vấn đề tế nhị và ôn nhu , nhưng rất rõ ràng minh bạch cho một cái Tôi ( Tiểu ngã ) để hòa nhập vào Đại ngã ...Như dòng chảy phải hòa vào biển cả trong an lạc yêu thương ...Tuy không nói về Đại Ngã nhưng bạn đã nói rồi vậy , bằng hình ảnh sinh động mà chúng ta thật dễ dàng bắt gặp .
Cảm ơn rất nhiều với câu trả lời của bạn .
Thân ái .
Cập nhật 9: Chào tất cả các bạn ! Tại sao chúng ta phải sống đời sống Đạo Đức cầm buộc sự tự do của chúng ta ? Tại sao chúng ta phải sống Thiện lành , khiêm hạ ? Tại sao chúng ta phải sợ hãi chính bản năng thú vật cục súc của chúng ta ? Khi mà tạo hóa đã thành lập từ kỳ thủy ? Bởi chúng ta đã và đang có Hệ Quy Chiếu vượt tâm... hiển thị thêm Chào tất cả các bạn !
Tại sao chúng ta phải sống đời sống Đạo Đức cầm buộc sự tự do của chúng ta ? Tại sao chúng ta phải sống Thiện lành , khiêm hạ ? Tại sao chúng ta phải sợ hãi chính bản năng thú vật cục súc của chúng ta ? Khi mà tạo hóa đã thành lập từ kỳ thủy ?
Bởi chúng ta đã và đang có Hệ Quy Chiếu vượt tâm thức của chúng ta , chúng ta còn có Tâm Linh , một tâm linh nhìn nhận Chân , Thiện , Mỹ ...chúng ta luôn cố gắng đạt được để làm gì khi một cuộc sống phù du đầy ảo ảnh ? Như vậy chúng ta đã và đang sống bởi một điều tốt đẹp hằng hữu luôn ẩn dấu ...mà bản thân sự sáng của ý thức không thể soi rọi tới , chúng ta sống bằng tâm linh của chính mình .
Thân mến
16 câu trả lời 16