Anh chửi vô mặt cưng chứ có lén hồi nào đâu , đừng ngoắc anh nữa anh đã bảo anh không chơi cưng đâu ...?

8 câu trả lời 8