Con mắm hồi nãy đâu rồi vào chửi tiếp với anh nè cưng , chửi thôi đừng mê anh nghen anh không thèm cưng đâu?

7 câu trả lời 7