Hột cát ơi , bà tư chê mình già rồi kìa...bả kêu đừng bon chen nếu không bả giấu hàm răng là khỏi ra đường.?

3 câu trả lời 3