Hôm qua chờ lão đi vắng lại cắn tứ phu nhân @tinhlàgi nữa hả cưng , thiệt là khốn nạn quá mà?

4 câu trả lời 4