Please chưa bao giờ dùng nick khác trong box này , có gì chơi thẳng với P đừng gọi nói đến @tinhlàgi?

5 câu trả lời 5