@tinhlagi , em né qua một bên không được lên tiếng nữa?

Cưng nghĩ ngơi vào đánh dấu sao hay là trả lời câu hỏi của bạn bè đi , việc này để anh lo . Hay vào tìm mấy món đồ chơi em thích ở trang web hôm trước đó .Quà của em và bà ba @belive anh đã gởi rồi đấy .
7 câu trả lời 7