Mọi người giải tán hết đi , đây là mệnh lệnh hahaha?

Cuối tuần vui vẻ !
10 câu trả lời 10