Tinh thần Việt Nam, tinh thần quyết chiến quyết thắng...?? ?

Tôi yêu lắm, yêu tinh thần quyết tử Yêu tinh thần quả cảm của các anh Yêu vẹn nguyên sỹ khí vút trời xanh Màu cờ sắc áo còn nguyên lành tỉ số Tôi cổ vũ, triệu con tim Việt Nam cổ vũ Nhiệt huyết sục sôi, nhiệt huyết cháy hết mình Trận cầu đinh, trận đấu của trí, dũng anh minh Bình tĩnh, tự tinh, kiên... hiển thị thêm Tôi yêu lắm, yêu tinh thần quyết tử
Yêu tinh thần quả cảm của các anh
Yêu vẹn nguyên sỹ khí vút trời xanh
Màu cờ sắc áo còn nguyên lành tỉ số

Tôi cổ vũ, triệu con tim Việt Nam cổ vũ
Nhiệt huyết sục sôi, nhiệt huyết cháy hết mình
Trận cầu đinh, trận đấu của trí, dũng anh minh
Bình tĩnh, tự tinh, kiên cường....quyết thắng...
và nhất định thắng...sẽ thắng...
Việt Nam.!
Ngọc
Cổ vũ hết mình cho đội tuyển bóng đá của chúng ta các bạn ơi. Việt Nam vô địch...vô địch...!
Cập nhật: Dù thua nhưng đội tuyển của chúng ta đã chiến đấu hết mình. Thủ môn Bửi Ngọc thật tuyệt vời...triệu triệu con tim Việt Nam vẫn luôn cháy hết mình...đừng buồn mọi người nhé!
14 câu trả lời 14