Văn thuyết minh 8 về chiếc dép lốp trong kháng chiến?

chi tiết nha mấy bạn
1 câu trả lời 1