------ À ƠI... !!! ------?

À ơi........ À ơi... con ơi ngủ cho ngoan Hãy yên giấc trọn với sao ngàn Quạt mát tay kề năm canh thức Kẽo kà tiếng võng.... mẹ bên con... Ngày cha đi mãi lòng tan nát Những tưởng chết đi để vơi sầu Nhưng vì con trẻ tròn câu hát Dẫu có ra sao vẫn dãi dầu... Bao ngày nắng dội lẫn mưa dông Bán mặt... hiển thị thêm À ơi........

À ơi... con ơi ngủ cho ngoan
Hãy yên giấc trọn với sao ngàn
Quạt mát tay kề năm canh thức
Kẽo kà tiếng võng.... mẹ bên con...

Ngày cha đi mãi lòng tan nát
Những tưởng chết đi để vơi sầu
Nhưng vì con trẻ tròn câu hát
Dẫu có ra sao vẫn dãi dầu...

Bao ngày nắng dội lẫn mưa dông
Bán mặt trời cao đổi lưng còng
Nhưng mẹ chẳng buồn vì ấp ủ
Mai này con lớn giúp non sông....

À ơi.... giọng lạc tiếng ru khan
Trọn giấc nha con ủ mộng vàng
Đôi tay ấm áp luôn kề cận
Xoa lưng quạt muỗi... hạnh phúc dâng !!!

À.... ơi....

NSCĐ
11 câu trả lời 11