Quen chị nhưng lại nhớ em được không ta............?

BÀI CŨ HỌA LẠI

TÌNH CHỊ DUYÊN EM
Quen chị nhưng sao lại nhớ em
Tim anh nóng hổi hóa say mèm
Vách này luồng lạch lời biển nhớ
Ngăn nọ đong đầy tiếng sóng êm
Quý chị nhưng lòng chưa thõa lắm
Yêu em sao dạ thấy buồn thêm
Tình gieo cay đắng vương trăm mối
Ai hiểu cho ta hết nổi niềm
Cập nhật: Phong Thu chưa giỏi thơ Đường mà bắt bẻ nha
Bài thơ của PT sai tùm lum đó.
Nhìn kĩ lại nha anh.
Ví dụ cụ thể, lời là danh từ làm sao đối với bước là động từ hả anh
Cập nhật 2: luồn lạch đồng nghĩa luồn lách là từ láy ghép động từ
Đong đầy là từ láy ghép động từ

Hai từ này đối nhau, sao lại bảo mà không đối.
Cập nhật 3: nhụt trí và buồn thêm ko đối nhau
các từ này là từ ghép
nhục - buồn là tính từ > đối
trí là danh từ, thêm là động từ > không đối

Cập nhật 4: @anh tu
anh nói sao em nghe ko hieu gì cả
Chữ ''thềm '' nằm ở đâu vì đâu có nằm trong bài thơ
cau 3 thi fai doi voi 4
cau 5 fai doi voi 6
câu 1 niêm với câu 8
câu 2 niêm với câu 3
câu 4 niêm với câu 5
câu 6 niêm với câu 7

vần thì chúng ta có thể dùng vần êm, em, iêm, im
Cập nhật 5: Nếu mà đổi vậy sẽ thay đổi hết cả nội dung bài thơ rồi ở câu trên là ''lắm'' chỉ số nhiều thì từ thêm cũng là số nhiều chỉ số trạng từ mà luật thơ đường khi làm bài thơ có luật danh từ đối với danh từ, tính từ đối với tính từ, trạng tự đối với trạng từ, phụ từ đối với phụ từ., động từ đối với động từ, tả cảnh thì... hiển thị thêm Nếu mà đổi vậy sẽ thay đổi hết cả nội dung bài thơ rồi
ở câu trên là ''lắm'' chỉ số nhiều thì từ thêm cũng là số nhiều chỉ số trạng từ mà luật thơ đường khi làm bài thơ có luật danh từ đối với danh từ, tính từ đối với tính từ, trạng tự đối với trạng từ, phụ từ đối với phụ từ., động từ đối với động từ, tả cảnh thì cảnh tĩnh fải đối với cảnh động.

câu 1 của bài thơ và câu 8 quang trọng cà có niêm nhau hay không thôi, có vần với nhau không.
Vì ở trên chữ lắm là dấu sắc thì chữ thêm vầng bằng 0
Nếu đổi từ ''thêm'' thành từ thềm từ lắm đổi thành 1 từ nào đó phải là dấu nặng chứ
Và theo em làm một bài thơ phải có nội dung cũng như là ọốt truyện cũng như là mở bài, thân bài và kết luận vì vậy thơ đường cũng có 4phần đó là : đề, thuật, luận ,kết
có nhiều người làm đúng hòan tòan, đúng luật,niêm vần nhưng ko có nội dung vì bị ép vận thành ra đâu ko có thân bài, mở bài hay kết luận, dùng các từ không hiểu gì cả.
Vì vậy làm một bài thơ có mở bài thân bài và kết luận các từ ngữ phải rõ ràng đú
11 câu trả lời 11