Tặng 10 điểm + 5 sao cho bạn nào vào sớm nhất?

16 câu trả lời 16