Có học ở trụ sở liên kết ở trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội không?

nếu ai học ở đó PM cho mình nhá,mình muốn làm quen để hỏi cái này nếu các bạn đã có sdt của mình thì sms cho mình nhá 01674086599 Tên giang,rất mong được gặp các bạn sớm nhất
Cập nhật: Nếu có ai học ở cơ sở liên kết trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội thì pm nhá,hj
1 câu trả lời 1