Trong gia tăng tự nhiên, nhân tố nào có tính chất quyết định đến sự phát triển dân số?

Cho mình hỏi chút: Câu 1: Trong gia tăng tự nhiên ( gồm só sinh thô và tử thô ) nhân tố nào có tính chất quyết định đến sự phát triển dân số? Câu 2: Nêu hậu quả của dân số tăng nhanh? Hai câu hỏi trên kiến thức thuộc học kỳ I địa lý 10 ban cơ bản. Rất mong nhận được câu trả lời chính xác nhất từ mọi người. Cho... hiển thị thêm Cho mình hỏi chút:
Câu 1: Trong gia tăng tự nhiên ( gồm só sinh thô và tử thô ) nhân tố nào có tính chất quyết định đến sự phát triển dân số?
Câu 2: Nêu hậu quả của dân số tăng nhanh?
Hai câu hỏi trên kiến thức thuộc học kỳ I địa lý 10 ban cơ bản.
Rất mong nhận được câu trả lời chính xác nhất từ mọi người.
Cho mình cảm ơn trước!
Cập nhật: Câu 1:
Biết là có sinh thô và tử thô rồi nhưng mà mình muốn biết là một trong 2 nhân tố đó thì nhân tố nào có tính chất quyết định đến sự phát triển dân số?
Cập nhật 2: Và đương nhiên là phải giải thích tại sao ( câu 1 )
6 câu trả lời 6