Ảo
Lv 4
Ảo đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiBạn bè · 9 năm trước

Đối với những thứ cặn bã xã hội thì không nên bức xúc làm gì.....?

Súc vật thì làm gì mà nghe được tiếng người có nói thì cũng như không

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước

    quá đúng...để sức màk 8 những chjện # còn sướng hơn....hj chúc Ảo Zz hp....

    (Các) Nguồn: Smile with me..
  • 9 năm trước

    uhm.Chí lý

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.