Sau khi chia tay, người đàn bà có thể yêu trở lại người đàn ông hay không ?

Cập nhật: Các bạn rất thân mến! Đây là câu hỏi mà nhiều người đã thắc mắc nhà Nhân chủng học, bác sĩ tâm thần Phillipe Brenot. Ông đã trả lời đại ý như sau: Sau khi chia tay, tình cảm của người đàn bà đã rạn nứt, do đó, không có gì có thể hàn gắn lại mối tình ... Trong khi đó, người đàn ông sau một thời gian dài, anh ta có... hiển thị thêm Các bạn rất thân mến! Đây là câu hỏi mà nhiều người đã thắc mắc nhà Nhân chủng học, bác sĩ tâm thần Phillipe Brenot. Ông đã trả lời đại ý như sau: Sau khi chia tay, tình cảm của người đàn bà đã rạn nứt, do đó, không có gì có thể hàn gắn lại mối tình ... Trong khi đó, người đàn ông sau một thời gian dài, anh ta có thể quay về mối tình xưa như thể nó mới đến hôm qua vậy.
Tuy nhiên, đó là chuyện ... bên trời Tây, còn xứ mình, với bản chất nhân hậu, rộng lượng, dễ tha thứ của người phụ nữ. Theo thiển ý, nếu người đàn ông thành khẩn muốn nối lại tình xưa trong khi người đàn bà chưa bước thêm bước nữa, thì nàng sẵn sàng bỏ qua tất cả để " gương vỡ lại lành ".
17 câu trả lời 17