MỖI NGƯỜI CHÚNG TA SẼ LÀ 1 CHIẾN SĨ ĐẤU TRANH TRÊN MẶT TRẬN TUYÊN TRUYỀN NÀY?

VÀ CHÍNH CHÚNG TA PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI THẾ HỆ TRẺ BÂY GIỜ VÀ MAI SAU ĐÓ LÀ LÀM CHO THẾ HỆ TRẺ BÂY GIỜ HIỂU VÀ KHÔNG BỊ ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NÀY BỊT MẮT ĐÓ LÀ NHIỆM VỤ CỦA MỖI NGƯỜI CHÚNG TA NÊN CÂU NÓI: MỖI 1 CON NGƯỜI-CHÚNG TA SẼ LÀ 1 NGƯỜI LÍNH TRÊN MẶT TRẬN TUYÊN TRUYỀN NHẰM GIẢI THÍCH CHO NHÂN DÂN... hiển thị thêm VÀ CHÍNH CHÚNG TA PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI THẾ HỆ TRẺ BÂY GIỜ VÀ MAI SAU ĐÓ LÀ LÀM CHO THẾ HỆ TRẺ BÂY GIỜ HIỂU VÀ KHÔNG BỊ ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NÀY BỊT MẮT


ĐÓ LÀ NHIỆM VỤ CỦA MỖI NGƯỜI CHÚNG TA NÊN CÂU NÓI:

MỖI 1 CON NGƯỜI-CHÚNG TA SẼ LÀ 1 NGƯỜI LÍNH TRÊN MẶT TRẬN TUYÊN TRUYỀN NHẰM GIẢI THÍCH CHO NHÂN DÂN HIỂU RÕ VỀ ĐẤT NƯỚC,CHÍNH QUYỀN NÀY RA SAO.

ĐÓ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CHÚNG TA
BIẾT MÀ KHÔNG LÊN TIẾNG NHƯ VẬY LÀ TỘI LỖI,LÀ HÈN NHÁT VÀ SẼ BỊ TÒA ÁN LƯƠNG TÂM TUYÊN ÁN

TỔ QUỐC
DANH DỰ TRACH NHIỆM
là 6 chữ mà người nam trước đây làm kim chỉ nam cho cuộc sống
Cập nhật: THẰNG RANH CON NGUYỄN HUY

TAO BẰNG TUỔI BỐ CHÚNG MÀY RỒI CHÚNG MÀY LÁO QUÁ

MẸ KHỈ TAO RA ĐỀ TOÁN CHO MÀ LÀM MÀ GIÚP MẤY THẰNG CỘNG SẢN NGU DỐT KHAI HOANG TỤI BAY KHÔN LÊN CHÚT CHÚT KO BIẾT CÁM ƠN LẠI CÒN BỐ LÁO VÔ ƠN..
2 câu trả lời 2