Đà lạt là thành phố duy nhất cuả đông nam á ko có đèn tín hiệu giao thông.Sắp có festival hoa đó,có ai lên ko?

Vui lắm đó..Thôi lắc học bài đây..Lạnh quá.Hix.
à ngủ ngon nha mọi người
9 câu trả lời 9