Cho em hỏi về bài hát trong larva?

Cho em hỏi cái bài trong phim larva có 2 cái con ấu trùng và con ếch đàn piano tên gì thế ạ? Trong phim larva ấy tập larva piano
Cập nhật: http://www.youtube.com/watch?v=n-3PY1Iwy24
1 câu trả lời 1