Trời càng ngày càng lạnh nhỉ... tặng HLS1 cái này...?

Tặng pé cái này... http://www.youtube.com/watch?v=DZQEdt2-1vQ&context=C274ceADOEgsToPDskI2D-bvaJeLWGRU3dCFNF0v Hì... mình chạy trc đây... ... chứ để pé xem xong là ko còn cơ hội chạy nữa... hì... Àh... mùa này chắc Đà Lạt lạnh lắm đây... Mai mình tới đó đấy... Hic... đang bệnh... đi xong rồi về chắc die... hiển thị thêm Tặng pé cái này...
http://www.youtube.com/watch?v=DZQEdt2-1...
Hì... mình chạy trc đây...
... chứ để pé xem xong là ko còn cơ hội chạy nữa... hì...

Àh... mùa này chắc Đà Lạt lạnh lắm đây...
Mai mình tới đó đấy...
Hic... đang bệnh... đi xong rồi về chắc die luôn...

Bữa giờ mình bận quá... ko onl đc...
Pé nhớ lo học nhá... học tốt...
Luôn vui vẻ... hì hì...

10 câu trả lời 10