Với một tâm tình hiến dâng , một tình yêu trao cho , đã khiến lòng ta thổn thức ...?

Cập nhật: Chào @ Egal2 ! Với tâm tình hiến dâng do Tagore diễn cảm thì tuyệt vời ...Cảm ơn bạn đã trả lời hay như vậy .
Thân mến
Cập nhật 2: Chào @ Nguyễn Quốc Việt ! Cảm ơn bài viết bạn đã dẫn ...xúc động lắm vậy .
Thân mến
Cập nhật 3: Chào @ Tắc Kè vô đối ! Có Người đã lập luận về vấn đề thân gần thật e vang . Nói rằng tình yêu thương ruột thịt là quan trọng vô cùng , thì người ấy đã nói : Các loài vật dù hung dữ như cọp beo , lang sói ... chúng vẫn biết yêu thương đùm bộc lẫn nhau há chi đến loài người ? Cho nên đối với loài người dù không ruột... hiển thị thêm Chào @ Tắc Kè vô đối ! Có Người đã lập luận về vấn đề thân gần thật e vang .
Nói rằng tình yêu thương ruột thịt là quan trọng vô cùng , thì người ấy đã nói : Các loài vật dù hung dữ như cọp beo , lang sói ... chúng vẫn biết yêu thương đùm bộc lẫn nhau há chi đến loài người ? Cho nên đối với loài người dù không ruột thịt mà vẫn yêu thương nhau như chính bản thân mình mới là đáng quý trọng vậy .
Thân mến
6 câu trả lời 6