Các bác cho em hỏi một tý ?

Các bác cho em hỏi sao ở đây có nhiều bác họ Lã thế nhỉ ?
Lã Dở Hơi
Lã ở lại
Lã uyên Trang
VVV...
cònn Lã gì nữa nhỉ ?
Cập nhật: Hì thêm Lã cô út
Cập nhật 2: Sắp tới là bao giờ @ Lã cô út ?
em thấy lạ lạ ?
Cập nhật 3: Bác @Lã đầu gối ơi hay em đổi tên thành Lã Hải cẩu cho hay nhỉ?
Cập nhật 4: TTBN@ em đổi họ trước chị Nhá
Cập nhật 5: Cám ơn bác @ Hùng khanh le
hóa ra họ Lã bất vi à.Bây giờ thì em hiểu rồi
Mà Bác Tú Đụp đừng bảo cháu Lã Hải cẩu là thằng khờ nhé.
Cập nhật 6: Hì Bác TĐ cáu rồi .
11 câu trả lời 11