Tại sao Bộ Tổng Tham mưu QLVNCH theo dõi sát các Sư đoàn 10 và 320A của Hà Nội?

Nơi nào có mặt 2 sư đoàn này, nơi đó sẽ đánh lớn : Trong Chiến dịch Tây Nguyên, khi nghe thấy tin mật báo rằng Sư đoàn 316 của Hà Nội đã vào Tây Nguyên, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn II, Quân lực VNCH đã cuống cuồng, uy danh của đơn vị này đã chấn động Điện Biên Phủ tại Đồi A1 năm 1954. Kết thúc... hiển thị thêm Nơi nào có mặt 2 sư đoàn này, nơi đó sẽ đánh lớn :

Trong Chiến dịch Tây Nguyên, khi nghe thấy tin mật báo rằng Sư đoàn 316 của Hà Nội đã vào Tây Nguyên, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn II, Quân lực VNCH đã cuống cuồng, uy danh của đơn vị này đã chấn động Điện Biên Phủ tại Đồi A1 năm 1954.

Kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến sĩ Quân đoàn I Quyết Thắng thấy trên Bản đồ Tác chiến tại Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa nét bút đỏ ghi 308 và một dấu chấm hỏi lớn. Ý thắc mắc vị trí của này hay còn gọi là Sư đoàn Quân Tiên phong của Hà Nội (Các chi tiết trên đây cho thấy tiếng tăm của các sư đoàn đã gây ra nỗi ám ảnh như thế nào trước đối thủ)

Để đối chọi với các sư đoàn lừng lẫy của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (ngụy quyền Sài Gòn) cũng cố gắng đặt tên thật kêu cho các sư đoàn chủ lực của mình. VD: Sư đoàn bộ binh số 23 còn được gọi là Sư đoàn Nam bình, Bắc phạt, Tây Nguyên trấn. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa Quân lực Việt Nam Cộng hòa không có sư đoàn thiện chiến. 2 sư đoàn gồm sư đoàn dù số 1 và sư đoàn thủy quân lục chiến số 1 luôn là lực lượng dự bị chiến lược, là "nanh vuốt" của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Khi triển khai Chiến dịch Tây Nguyên, Tư lệnh Chiến dịch Hoàng Minh Thảo đã nhắc nhở cán bộ đề phòng khả năng đối phương điều sư dù về giữ Buôn Ma Thuột mặc dù biết rằng Sư đoàn Nhảy dù số 1 của đối phương vừa bị Sư đoàn 304 đánh cho nhừ tử tại Thượng Đức.

Phiên hiệu của một sư đoàn, nhất là sư đoàn thiện chiến có ý nghĩa mang tính biểu tượng cho sức mạnh của cả một quân đội. Do đó khi phiên hiệu của một sư đoàn danh tiếng bị đối phương tiêu diệt trên chiến trường có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn quân, của cả một chế độ.

VD: khi Sư đoàn bộ binh 23 của Quân lực Việt Nam Cộng hòa (lực lượng mạnh nhất của Quân đoàn II trên cao nguyên) bị sư đoàn 10 và 316 của Quân đội Nhân dân Việt Nam tiêu diệt tại Buôn Ma Thuột, Quân đoàn II của họ khiếp đảm mất hết tinh thần, các lực lượng còn lại của Quân đoàn này trên cao nguyên gồm 6 Liên đoàn Biệt động quân, tương đương với 2 sư đoàn bộ binh đã bỏ chạy dẫn đến việc bị Sư đoàn 320A truy kích, tiêu diệt mất 5 trong 6 Liên đoàn. 3 Quân đoàn còn lại tuy vẫn còn những sư đoàn thiện chiến không kém Sư đoàn 23 như Sư dù 1, Sư Thủy quân Lục chiến 1, Sư bộ binh 1, Sự bộ binh 2, 3, 5, 7, 9, 18, 21, 22, 25 cũng không còn tinh thần để đánh trận và cuối cùng đều bị tiêu diệt hoàn toàn vào ngày 30/4/1975.

các sư đoàn được kẻ thù đặt cho do nỗi ám ảnh mà sư đoàn tạo ra tại các mặt trận. Quân đội Nhân dân Việt Nam có những sư đoàn mà Pháp và sau này là Mỹ khâm phục suy tôn là nhóm sư đoàn "thép" gồm 6 sư đoàn bộ binh 308, 304, 312, 316, 320, 325 thời kỳ đánh Mỹ có thêm 6 sư đoàn gồm sư đoàn 2, 3, 5, 7, 9, 10...(VD: Sư đoàn Bộ binh cơ giới 308 Quân Tiên phong, Sư đoàn Bộ binh cơ giới 304 Vinh Quang, Sư đoàn 312 Chiến Thắng, Sư đoàn 320 Đồng Bằng, Sư đoàn 324 Ngự Bình, Sư đoàn 325 Bình Trị Thiên, Sư đoàn 341 Sông Lam, Sư đoàn 31 Lam Hồng, Sư đoàn 2 Nguyễn Chơn, Sư đoàn 3 Sao Vàng, Sư đoàn 7 Bến Tre, Sư đoàn 9 Đồng Dù, Sư đoàn 10 Đắc Tô)

Theo Victor-François de Broglie :
Quân đội Nhân dân Việt Nam với "Những Sư đoàn "thép" ! =>
Là Đội quân Thiện chiến trong các Đội quân Thiện chiến nhất trên TG !
--------------------------------------...
Bí mật Quân đội & Quốc gia luôn là sức mạnh vô song chống lại mọi kẻ thù !

Tôi yêu Việt nam !
11 câu trả lời 11