Phải có lý gì ở đây ?

Chúa nói : Mù dắt mù cả bầy lăn cù xuống hố ?
Phật nói : Giác Mê tức ngộ , quay đầu là bờ .?
Mật ý gì ở đây chăng ?
Mong các bạn đồng tham dự , Cảm ơn trước .
Cập nhật: Chào @ Chè đậu đỏ ! Theo Y học cổ truyền thì đậu đỏ chữa được nhiều loại bệnh , nhất là bệnh phù thủng phát phì to ra , bệnh làm gồ . Đi vào đường kinh Tâm . ( Những vị thuốc và cây thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi , trang 282 ) !
Lý giải hơi vòng vo Tam quốc . Nhưng cũng tạm được , biết quay đầu lại đi tiếp ...
Thân mến
13 câu trả lời 13