Mời @Thiên Thần Bé Nhỏ vào luận vũ đàm văn cùng ta!?

Em tận xứ Đài ta xứ Nam Nghe danh văn vũ muốn giao đàm Cước Hàn nhị đẳng chưn vô đối Thi Cổ nhất lời ý bất kham Võ giỏi khinh linh nhìn hữu dũng Văn hay lã lướt thấy phi phàm Chiêu này tiếp thử, ta tài mọn Họa đáp Dở rồi, hay mới cam. __________________ Cước pháp chiêu đầu Puk – cha – gi Trăm phần nguy... hiển thị thêm Em tận xứ Đài ta xứ Nam
Nghe danh văn vũ muốn giao đàm
Cước Hàn nhị đẳng chưn vô đối
Thi Cổ nhất lời ý bất kham
Võ giỏi khinh linh nhìn hữu dũng
Văn hay lã lướt thấy phi phàm
Chiêu này tiếp thử, ta tài mọn
Họa đáp Dở rồi, hay mới cam.
__________________

Cước pháp chiêu đầu Puk – cha – gi
Trăm phần nguy ngập tiếp chiêu gì
Vừa rơi người xuống tay thượng trảo
Tiếp đến liền chưn Yop – cha – ki.
Cập nhật: ____________________________ @TTBN: Được...! Lão mỗ ngồi uống trà đạo thức tới sáng chờ cô nương đây. Người đâu..???Pha cho ta ấm trà Thái Đức hôm bữa Lục Tuyết Kỳ tiên sinh gửi tặng để ta độc ẩm coai...?! __________________________________ @Ba Phi: Mời Cu Tí tiên sinh an tọa, uống với ta chén trà Thái Đức! Thanks. hiển thị thêm ____________________________
@TTBN:
Được...! Lão mỗ ngồi uống trà đạo thức tới sáng chờ cô nương đây. Người đâu..???Pha cho ta ấm trà Thái Đức hôm bữa Lục Tuyết Kỳ tiên sinh gửi tặng để ta độc ẩm coai...?!
__________________________________
@Ba Phi:
Mời Cu Tí tiên sinh an tọa, uống với ta chén trà Thái Đức! Thanks.
Cập nhật 2: ____________________
@Nguyên Phong:
Được...! Người đâu, mang thêm chén cho Nguyên Phong hiệp khách uống trà, coai nương tử của y bút đấu cùng ta nhá....Mời hiệp khách an bàn tọa!
Cập nhật 3: ______________
@ Long
Phần trên tui ếm Lục Cà Tha
Phần giữa Lỗ Ban cũng đã hòa
Trăm sự mai này nhờ khúc...dưới
Nên thời tui cũng đã...xem qua.

khà...khà...Mời Long đảo chủ an bàn tọa uống miếng trà Thái Đức với Dở Mỗ, rồi xem...chẳng hề hấn gì đâu..khà...khà...
Cập nhật 4: _________________________
@Lan
Ôi Lan hiến kế ...bậy sao nà
Sừng sững anh nhà cổ nghía qua
Rớ thử răng thời ôi rụng mất
Thôi, ngồi coai tiếp thử đi nha!
hì..
9 câu trả lời 9