Cha là giáo viên cấp 2,con gái là giáo viên cấp1.Con gái chửi cha"ĐỒ SẠO".Các bạn cho cảm nghỉ về gđ nầy?

6 câu trả lời 6