Mình xin phép gọi các bạn - Đầu tiên là Cát sau nữa là Tình là gì rồi đến nhiều hàng đầu nữa..!?

Thừa nhận các bạn vui và có uy, Mình còn mong tìm câu hỏi của các bạn, nhưng dường như các bạn tận dụng quá cái uy. Mấy hàng đầu bên sức khỏe thì tệ hại hơn ( G không vơ tất cả bó đâu)
Mong mọi người để chút cho bọn trẻ!
Có gì mạo phạm G xin lỗi!
Cập nhật: TBB đâu chỉ có chiêu này mới tìm được nhanh nhất các bạn thân quý, học lấy nha Lương xuân Ba...Ài.
Mấy người ở box Sức khỏe, TBB vào mà xem, nhục một đàn có uy tín!
12 câu trả lời 12