Ở Cần Thơ chỗ nào bán lá dong để gói bánh chưng?các bạn chỉ giùm nhé!?

1 câu trả lời 1