Bạn sợ điều gì nhất trong cuộc đời? Làm sao khống chế nỗi sợ hãi?

Nếu hỏi "Bạn yêu điều gì nhất trong cuộc đời" thì câu trả lời đơn giản vì tình yêu là ước mơ của con người Nhưng nỗi sợ trong chúng ta rất mơ hồ. Nó biểu hiện dưới nhiều khía cạnh. Co phụ nữ không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ một con gián. Có anh hùng sa trường không nao núng nhưng về nhà lại sợ... hiển thị thêm Nếu hỏi "Bạn yêu điều gì nhất trong cuộc đời" thì câu trả lời đơn giản vì tình yêu là ước mơ của con người
Nhưng nỗi sợ trong chúng ta rất mơ hồ. Nó biểu hiện dưới nhiều khía cạnh. Co phụ nữ không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ một con gián. Có anh hùng sa trường không nao núng nhưng về nhà lại sợ vợ. Lại có kẻ sợ giàu có vì không muốn mang nỗi hoài nghi "người ta yêu mình hay yêu tiền". Nhiều người sợ chết. Vân vân và vân vân .Nỗi sợ trong chúng ta muôn hình vạn trạng. Nhưng điều gì mà ta sợ nhất. Và chúng ta làm thế nào để khống chế sợ hãi. Mong các bạn chia sẻ
Cập nhật: Cùng các bạn, Trước hết, cám ơn @Chauquy2 đã cung cấp các file bổ ích để khắc phục nỗi sợ. Nhưng nỗi sợ thường ẩn sâu trong tiềm thức chứng ta. Chúng ta sợ bóng tối dù ta biết đêm và ngày chỉ là hiện tượng bình thường của trời đất. Chúng ta sơ nhũng con vật như gián, chuột, nhên phản ảnh sự ghê tởm những gì xấu xí,... hiển thị thêm Cùng các bạn,
Trước hết, cám ơn @Chauquy2 đã cung cấp các file bổ ích để khắc phục nỗi sợ. Nhưng nỗi sợ thường ẩn sâu trong tiềm thức chứng ta. Chúng ta sợ bóng tối dù ta biết đêm và ngày chỉ là hiện tượng bình thường của trời đất. Chúng ta sơ nhũng con vật như gián, chuột, nhên phản ảnh sự ghê tởm những gì xấu xí, bẩn thỉu. Chúng ta sợ mất người thân, sợ bệnh tật, sợ chết dù những điều này à chuyện hiển nhiên vì chúng ta lo âu những tình cảm tốt đẹp biến mất. Nên anh @AnP đã gợi ý chúng ta phải có niềm tin và chỉ niềm tin mới giúp chúng ta vượt qua sợ hãi "Chúa đã thúc đẩy lòng can đảm của mỗi người ,chỉ cho họ biết sợ và không sợ những gì…Đừng sợ người đời bắt bớ vì xét cho cùng họ chỉ có thể làm chủ trên thân xác của chúng ta nhưng tinh thần thì không bao giờ họ có thể làm chủ" và cả đức Jesu đã vượt qua nỗi sợ vì có niềm tin "....vì chính Đức Giesu khi rao giảng cũng bị người đời khinh bỉ ,đã xé áo Ngài ,đã xỉ vả Ngài và đã dùng Thập giá để đóng đinh Ngài ,như vậy kh
23 câu trả lời 23