Xin hỏi tên cũ của một vài thành phố và các nước?

VD như: Indonesia - Nam Dương. Myanmar - Miến Điện. Tokyo - Đông Kinh. New York - Nữu ước
Vậy thì một số nước khác trong ĐNA như Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia, Mã Lai ...Hay các thành phố như Seoul, Paris...thì gọi là gì?(Làm ơn liệt kê tất cả thành phố và các nước với tên cũ mà bạn biết). Cảm ơn.
Cập nhật: - Có phải tên cũ các nước đều dịch từ tiếng Tàu ra ko? Vậy tại sao Đông Kinh trong tiếng Nhật dịch qua tiếng Anh lại là TOKYO?
Cập nhật 2: @Y tá: Mi-an-ma có thủ đô mới là Nay- pi -do (Naypydaw)
4 câu trả lời 4