GHÉT CỦA NÀO,TRỜI TRAO CỦA ĐÓ!!!!!!!1?

Có câu :ghét cuả nào ,trời trao của đó"nhưng sao tui ghét chiếc INOVA quá mà sao trời ko trao nhỉ?!!!!!!!!!!!!!!!!
6 câu trả lời 6