Một cuộc hội thoại lý thú ?

-Sao hôm đám cưới không thấy chị tới dự ? -Hôm ấy tôi bận quá nên đã gửi thiệp ! -Có mặt thì hay hơn !!! -Bận quá ! thông cảm nhé ! -Thường đi dự thì thiệp 200 > 500 còn gửi thì chỉ có 100 ! - !!!!!!!!!????????? Sốc không các bạn ?? Người kia đớ luôn không biết nói sao nữa !!! Đúng là đi dự đâu thể bỏ... hiển thị thêm -Sao hôm đám cưới không thấy chị tới dự ?
-Hôm ấy tôi bận quá nên đã gửi thiệp !
-Có mặt thì hay hơn !!!
-Bận quá ! thông cảm nhé !
-Thường đi dự thì thiệp 200 > 500 còn gửi thì chỉ có 100 !
- !!!!!!!!!?????????
Sốc không các bạn ?? Người kia đớ luôn không biết nói sao nữa !!! Đúng là đi dự đâu thể bỏ thiệp dưới 200 , mà gửi thì bỏ 100 cũng được ! không ăn đỡ viêm túi hơn , bạn nhỉ ????
5 câu trả lời 5