G muốn nhờ các anh, chị và các bạn giúp G một việc khó quá..?

Sáng nay anh cu nhà mình hỏi mình: Bố ơi vua chết thì dùng từ BĂNG HÀ hay THĂNG HÀ là chuẩn, G không trả lời được vì G không biết, G là dân hóa, những từ không phổ thông G ít biết . G nghĩ ở box thơ hầu hết là dân yêu thơ phú, chữ nghĩa, thế nào cũng có người biết, nên G nhờ mọi người, G cảm ơn mọi người... hiển thị thêm Sáng nay anh cu nhà mình hỏi mình: Bố ơi vua chết thì dùng từ BĂNG HÀ hay THĂNG HÀ là chuẩn, G không trả lời được vì G không biết, G là dân hóa, những từ không phổ thông G ít biết . G nghĩ ở box thơ hầu hết là dân yêu thơ phú, chữ nghĩa, thế nào cũng có người biết, nên G nhờ mọi người, G cảm ơn mọi người nhiều
chúc cả bo x vui tươi ấm áp với ngày nghỉ!
Cập nhật: G muốn hỏi: từ nào chuẩn hơn, còn G thấy mọi người hay dùng từ băng hà.
Cảm ơn Diệu!
10 câu trả lời 10