Phải biết ác, biết tàn nhẫn để trở nên mạnh mẽ?

Có những lúc ta cần sự mạnh mẽ nhưng ta "ác", ta "tàn nhẫn" cũng chính là làm đau bản thân và tổn thương những người quan tâm!
Ai ơi đừng tàn nhẫn để mạnh mẽ, hãy là chính mình rồi cuộc sống sẽ mang cho bạn sự mạnh mẽ!
11 câu trả lời 11