Sau mỗi lần báo thù ta cảm thấy nặng lòng hơn?

nhưng không "ăn miếng trả miếng" lòng lại thấy ấm ức!
...........
hành động trả thù nào sau đây là hay nhất?
- khi bị ai đó chơi xấu, la làng lên cho ai cũng biết họ là người xấu, đánh họ, chửi mắng họ?
- giữ trong lòng, trả thù ngầm
......................
5 câu trả lời 5