Ai rành về chỉnh sửa video và đtdđ thì vào đây giúp mình!?

hiện tại mình đang có 1 chiếc đtdđ samsung S8003 và mình đang cần bỏ 1 số file video vào để xem nhưng khi bỏ vào và play bằng đt thì nó kêu là không hỗ trợ độ phân giải, có bạn nào biết cách sửa cái lỗi này thì giúp mình với
2 câu trả lời 2