Muốn vào nhưng tuổi đã xế cao?

Bềnh bồng biển sóng trỗi lao xao
Tháng năm chìm nổi cuộc ba đào
Tay ôm trường sáo tầm tri kỹ
Bụng chứa kinh thư luận anh hào
Ẫn danh thích sống đời phong mạc
Ghê mình trong vó bụi binh đao
Trắng điễm cuộc tình duyên bạc số
Hồi đầu nhưng nhưng sợ chỗi Tào cao...ý quên... tuổi đã xế cao
Lõa Troang!
Cập nhật: Tuổi Uyên Troang vừa tòn tăng lẻ
Xách hầu bao..ối lộn...cầm thư rẽ khắp mọi miền
Từ Long cho đến tận Xuyên
Ra tay đảo thế cán tuyền càn khôn
Lời truyền cảm xua cơn bão gió
Tình trong lòng sáng tỏ trăng sao
Tiếc thay một cánh huê đào
Hồng nhan bạc mệnh lao xao xuyến lòng
10 câu trả lời 10