Nè...nè ai ko có câu trả lời vào đây..cứ ư ù thế nào cũng được miễng sao có tl là ok?

Rùi đó làm cách nào mang cho mh 2đ thì làm

Hjjjjj

14 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 9 năm trước
  Câu trả lời yêu thích

  pé mún mang 10đ cơ ^^

  (Các) Nguồn: h.m.l
  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 3 năm trước

  Cái cu?c ??i này d??ng nh? nó ?ã có ?áp s? cho t?t c? m?i con ng??i s?ng ? th? gian r?i ph?i không bác? Gi?ng nh? ng??i ta ch?i m?t ván bài "cào dùa v?y. H?i nh? d? chí c? g?ng h?c hành tranh ?ua v?i b?n bè c?t l?c, r?i l?n lên l?i ti?p t?c tranh ?ua h?n thua trong ???ng danh n?o l?i tài s?c ân tình c?ng d? chí di nan. R?i t?o d?ng s? nghi?p g?y d?ng gia ?ình nuôi n?ng con cái. Khi cái ?óng ti?n ng?n ng?n ch?t cao thi than ôi... ! Ông t?o hóa ?ng ch? cho t?i cái gi? phút này thì ?ng m?i ra tay "cào dùa" cho s?ch sành sanh ch?ng ch?a cho ta m?t ??ng b?c dình túi. ?? r?i ph?i ng?m ngùi ra ?i v?i bao n?i ni?m cay ??ng sót xa th?m t?i cho ph?n s? b? bàng, ??ng cay trong ??nh m?nh!...Than ôi!

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 9 năm trước

  Có khi nào huynh ghi được 20đ không nhỉ......^^

  20cái like thumb down lận..... :))))

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Mr.Kun
  Lv 4
  9 năm trước

  12Đ đi hjhj

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • 9 năm trước

  Hào phóng ghê

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 9 năm trước

  .

  (Các) Nguồn: Wá ngắn gọn! :P
  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 9 năm trước

  uk ohm à á ừ om umk ok ờ ok yes ...v..v..

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  9 năm trước

  Cai mat nay thay sao wen wen wa..

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • meocon
  Lv 5
  9 năm trước

  oh yeah!minh da ghi 2d

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  9 năm trước

  Pó tay

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.