Nè...nè ai ko có câu trả lời vào đây..cứ ư ù thế nào cũng được miễng sao có tl là ok?

Rùi đó làm cách nào mang cho mh 2đ thì làm
Hjjjjj
14 câu trả lời 14